De beste kant van slotenmaker Boechout

Dit convent met Jheronimusdael werden toen nog bewoond via een zekere Cornelis Willemsz. de Vrije, welke mits conventuaal overeenkomstig het register ‘pro deo’ tot aan bestaan dood leefde in een huisje van het voormalig geestelijk gesticht.

Harman Pietersz ‘platielbacker’ was eigenaar over een woonhuis aan een noordzijde betreffende een grote Broerhuissteeg, terwijl deze zelf teneinde een hoek woonde aan ’t Oosteinde, vijf huizen aangaande de hoek.

Antwoorden Dit kan zijn zo jammer wanneer het museum ook niet kan blijven voortbestaan,in een land indien Nederland.

In 1620 woonde er Jacques Louwijsz, waarschijnlijk een zoon betreffende Louwijs Hermansz, een brandewijnstoker zuidelijker op dezelfde gracht, welke dit evenement betreffende bestaan pappa voort­zette. Ofwel een brandewijnketel voor mout- en brandewijn ­produceren allebei de bestemd kan zijn, weet ik niet, doch Jacques Louwijsz vond daar een destijds hij Jacob Harmansz in zijn thuis opvolgde.

. Op website 347 en volgende over zijn boek geeft Bleyswijck allerhande bijzonderheden over een veranderde bestemming met een meerdere monniken- en nonnenkloosters na een Reformatie. Daar bekijken wij bij verschillende het de lokaliteiten betreffende dit voormalige klooster later door de Staten aangaande Holland en Westfriesland deels tot een salpetermagazijn en deels tot berging met ‘andere toerustingh ten Oorlogh’ werden bestemd.

hun dienst daar waar te nemen, waarvoor zij elk daags ontvingen 7 stuivers, welke wekelijks werden uitbetaald.

De buurvrouw met de lakenman was Lysbeth Aelbrechtsdr., die wanneer waardin troonde in een herberg ‘Int Hemelrijck’, destijds een gebruikelijke naam vanwege dergelijke inrichtingen. Ons tweede brandewijnman volgde in de rij, terwijl 6 huizen bovendien ‘t oude Manhuys’ weer vanwege ‘memorie’ staat aangetekend.

Tussen ettelijke daar wonende ambachtslui treffen we molenaar Cornelis Cornelisz Groene, wiens benaming is vereeuwigd via den molen, die er ter plaatse alsnog steeds bestaan wieken draait. Een paar honderd een paar en tachtig jaar geleden was hij op deze plaats reeds wanneer Groene's molen vertrouwd.

Antwoorden Allicht ben ik het helemaal eens met hetgeen deze beroemde Nederlanders helpen. Afgezien van het feit dat hier sprake meer informatie is betreffende ons nationaal en internationaal welbekende schilder dienen te wij zodra betrokken inwoners over Den Helder happy zijn het deze vrouw enthousiast bereid kan zijn teneinde in dit markante gebouw betreffende na-oorlogse architectuur ons fraai museum en vrijplaats te creeeren. Alles kan zijn in gereedheid gebracht, dit is een kwestie aangaande inrichten in een vertrekken welke hem voor intentie-overeenkomst aangaande 9 december 2014 zijn toebedeeld. De vrije beschikking over dit gehele gebouw!!!! Nadere voorwaarden nader door te nemen. Geef deze schilder deze mogelijkheid teneinde daar vanwege te zorgen het in Den Helder niet slechts maritieme bezienswaardigheden te bewonderen zijn doch verder ons museum wegens moderne kunst. Bestuurders over Den Helder, laat deze kans ook niet voorbij kunnen, het is al te veel gebeurd.

[In 1882 alsnog wel. De gehele Zuidwal kan zijn intussen in de jaren 1960 afgebroken ten behoeve betreffende het verkeer. De toenmalige Kethelsteeg kan zijn daarmee de buitenste straat van een binnenstad geworden.]

Mogelijk had bestaan grootvader overigens bestaan werkplaats ofwel atelier in een ‘refter’ of eetzaal betreffende ons oud klooster, zoals Karel over Mander in dit voormalig St. Annaklooster.

Wat hij hier ter stede deed - misschien was hij tafel- ofwel lombardhouder - beseft ik niet te zeg­gen. In 1554 had Percheval Fasiotis ‘coopman betreffende Piemont’ octrooi met de keizerlijke majesteit gevraagd teneinde op deze plaats ter stede ‘tafel’ te mogen behouden. Tot profijt van een armen zou hij jaarlijks in handen met de H.Geestmeesters 5 pond grooten Vlaams betalen.

Het was een zeer gepast uithangteken vanwege de industrie aangaande een eige­tot, die in bestaan woonhuis alsnog een ‘schoolvrou’ en ons timmerman huisvestte.

Volgens het bericht heeft ze zeker de eerbiedwaardige ouderdom van verdere vervolgens vijf eeuwen achter de rug en kan zijn dit oudste monument betreffende dien aard, het Delft alsnog mag aanwijzen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De beste kant van slotenmaker Boechout”

Leave a Reply

Gravatar